top of page
PROGRAM ŠKOLKA HLOUBĚTÍN

 

Nabízíme vám hravý program vymyšlený tak, aby každé dítě zvládlo vše, co ve svém věku má, a to vlastním tempem. Pro děti je připraveno klidné a bezpečné prostředí se spoustou hraček a vzdělávacích pomůcek. Snažíme se dětem poskytnout co největší komfort, aby se cítily jako v bavlnce a zároveň s naší pomocí rozvíjely své schopnosti a dovednosti.

 

V pohodlné rodinné atmosféře je možné navázat blízký vztah s dítětem a vybudovat vzájemnou důvěru. Děti tak můžeme dobře poznat a v každém rozvíjet jeho talent, samostatnost a sebevědomí. Chceme, aby se naše školička stala místem, kam se budou děti těšit a domů se vracet šťastné a spokojené.

 

Při práci s dětmi se zaměřujeme na rozvoj jazyka, pohybu, tvořivosti, samostatnosti a komunikaci s ostatními. Zahrnujeme činnosti na rozvoj jemné i hrubé motoriky, učíme děti ohleduplnosti k ostatním, umění se podělit a o něco požádat.

 

Ve školce probíhají odpolední kroužky.

Nad rámec školkovného je možné děti přihlásit na „anglické dopoledne ve školce“, kdy na děti mluví celý půlden lektorka AJ pouze anglicky.

 

Budeme vás pravidelně informovat o pokrocích a aktivitách vašeho dítěte.

 

Zaměstnáváme pouze kvalifikované pedagogy a zdravotní sestřičky (pro péči o dvouleté děti) s bohatými zkušenostmi.

 

Program dne:


08:00-09:00 příchod dětí a volná hra

09:00-09:15 ranní kroužek (přivítání, pozdravení, logopedická,                              prosociální chvilka)
09:15-09:30 ranní cvičení (pohybové hry, protahovací,                                          posilovací cviky, prvky jogy, zumby apod.)
09:30-09:45 dopoledni svačina, hygiena
09:45-10:15 výchovně-vzdělávací činnosti (rozumové, estetické,                            tvořivé)
10:15-11:45 pobyt venku (procházka, hřiště, zahrada)
11:45-12:30 oběd, hygiena
12:30-13:00 příprava na odpočinek, klidové činnosti, odchod                                  domů
13:00-15:00 odpočinek (četba pohádky, ukolébavka, pohlazení,                              poslech relaxačních CD)
15:00-15:30 odpolední svačina
15:30-16:00 odpolední program (kroužky, angličtina, tvoření a                              vyrábění)

16:00-18:00 volné hry dětí, odchod domů


Program dne je orientační a může se měnit…

 

Děti je možné přivést ráno i později, ale vždy před odchodem na procházku. Vyzvedávat je možné po dohodě kdykoliv.

bottom of page