Nabízíme vám hravý program vymyšlený tak, aby každé dítě zvládlo vše, co ve svém věku má, a to vlastním tempem. Pro děti je připraveno klidné a bezpečné prostředí v novém vybavení se spoustou hraček a vzdělávacích pomůcek. Snažíme se dětem poskytnout co největší komfort, aby se cítily jako v bavlnce a zároveň s naší pomocí rozvíjely své schopnosti a dovednosti.

 

V pohodlné rodinné atmosféře je možné navázat blízký vztah s dítětem a vybudovat vzájemnou důvěru. Děti tak můžeme dobře poznat a v každém rozvíjet jeho talent, samostatnost a sebevědomí. Chceme, aby se naše školička stala místem, kam se budou děti těšit  a domů se vracet šťastné a spokojené.

 

Při práci s dětmi se zaměřujeme na rozvoj jazyka, pohybu, tvořivosti, samostatnosti a komunikaci s ostatními. Zahrnujeme činnosti na rozvoj jemné i hrubé motoriky, učíme děti ohleduplnosti k ostatním, umění se podělit a o něco požádat.

 

Ve školce probíhají odpolední kroužky.

Také nás bude navštěvovat logoped...

 

Budeme vás pravidelně informovat o pokrocích a aktivitách vašeho dítěte.

 

Zaměstnáváme pouze kvalifikované pedagogy a zdravotní sestřičky (pro péči o dvouleté děti) s bohatými zkušenostmi.

 

Program dne:


08:00-09:00 příchod dětí a volná hra

09:00-09:15 ranní kroužek (přivítání, pozdravení, logopedická,                              prosociální chvilka)
09:15-09:30 ranní cvičení (pohybové hry, protahovací,                                          posilovací cviky, prvky jogy, zumby apod.)
09:30-09:45 dopoledni svačina, hygiena
09:45-10:15 výchovně-vzdělávací činnosti (rozumové, estetické,                            tvořivé)
10:15-11:45 pobyt venku (procházka, hřiště, zahrada)
11:45-12:30 oběd, hygiena
12:30-13:00 příprava na odpočinek, klidové činnosti, odchod                                  domů
13:00-15:00 odpočinek (četba pohádky, ukolébavka, pohlazení,                              poslech relaxačních CD)
15:00-15:30 odpolední svačina
15:30-16:00 odpolední program (kroužky, angličtina, tvoření a                              vyrábění)

16:00-18:00 volné hry dětí, odchod domů


Program dne je orientační a může se měnit…

 

Děti je možné přivést ráno i později, ale vždy před odchodem na procházku. Vyzvedávat je možné po dohodě kdykoliv.

PROGRAM