top of page

Název projektu:                      Dětská skupina MAYA 2

Registrační číslo:                   CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015405

Doba realizace projektu:        1.12.2019 až 31.5.2022

Dotace je poskytnuta na provoz zařízení péče o děti a navazuje na předešlou dotaci k výzvě 
č. 132 na vybudování a provoz dětské skupiny pro 12 dětí.

Název projektu:                      Dětská skupina MAYA Zeleneč

Registrační číslo:                   CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014191

Doba realizace projektu:        1.9.2019 až 30.6.2022

Dotace je poskytnuta na zařízení péče o děti - dětské skupiny pro 12 dětí a je určena na jeho vybudování a provoz.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obcí Šestajovice a Zeleneč a blízkého okolí.

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

 

 

bottom of page