MAYA ZELENEČ polep dveri_Stránka_1.jpg

Dětská skupina MAYA Zeleneč vznikla v roce 2020 jako další pobočka jesliček a školek MAYA s historií od roku 2011.

 

Nabízíme tak bohaté zkušenosti v oblasti péče o předškolní děti, individuální adaptační plány, kvalifikovaný personál, mimoškolkové aktivity – koně, solná jeskyně, tématické dny, výlety, odpolední kroužky aj.

 

Dětská skupina MAYA má kapacitu 12 dětí, o které se starají vždy dvě pečující osoby. Přijímáme děti od 1 roku do předškoláků. Věkové rozpětí dětí se pohybuje obvykle od 2 do 4 let.

 

 

Provoz je financován částečně z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost a částečně z úhrad od rodičů.

Program je zpracován v Plánu výchovy a péče.

Název projektu:                      Dětská skupina MAYA Zeleneč

Registrační číslo:                   CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014191

Doba realizace projektu:        1.9.2019 až 30.6.2022

Dotace je poskytnuta na zařízení péče o děti - dětské skupiny pro 12 dětí a je určena na jeho vybudování a provoz.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Zeleneč a jejího okolí a rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Zelenči a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.