top of page
CENÍK - DĚTSKÁ SKUPINA
platný od 1.9.2023

 

Cena docházky do dětské skupiny:

věk dítěte:

*do 31.8. daného roku nedovršilo dítě věku 3 let

5 dnů v týdnu: 4 500,-/měsíc

4 dny v týdnu: 4 000,-/měsíc

3 dny v týdnu: 3 500,-/měsíc

2 dny v týdnu: 3 000,-/měsíc

věk dítěte:

*od 1.9. daného roku po 3. narozeninách dítěte 

5 dnů v týdnu: 6 000,-/měsíc

4 dny v týdnu: 5 000,-/měsíc

3 dny v týdnu: 4 000,-/měsíc

2 dny v týdnu: 3 000,-/měsíc

- školkovné je paušální platba, kterou je zajištěno místo pro docházku

- cena je za kalendářní měsíc

- školkovné se nevrací

- státní svátky se nenahrazují

Cena zahrnuje:

- program školky

- pracovní pomůcky, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a hračky

- hygienické potřeby (kromě plen a věcí osobní hygieny)

- vybavení a údržbu prostor

- technické, provozní a personální zabezpečení školky

- pojištění

- svačiny a pitný režim

Rezervační kauce:

1.000 Kč - splatná v hotovosti při podpisu smlouvy a odevzdání přihlášky. Kauce se odečítá po nástupu do dětské skupiny z první měsíční platby.
V případě, že docházka není zahájena, kauce se nevrací.

Kauce na stravu:

při docházce 5 dnů v týdnu: 5 500,-

při docházce 4 dny v týdnu: 4 500,-

při docházce 3 dny v týdnu: 3 500,-

při docházce 2 dny v týdnu: 2 500,-

Kauce se zúčtovává na konci docházky do DS v poslední úhradě stravy.

Strava se vyúčtovává zpětně podle skutečně odebraných jídel vždy 1x za 4 měsíce, a to k 30.4., 31.8. a 31.12. daného roku. Platba za stravování se hradí na základě zaslaného vyúčtování.

Pobyt mimo otevírací dobu dětské skupiny:

každá započatá hodina: 200 Kč

Pobyt mimo předplacené dny docházky:

pobyt dítěte mimo předplacené dny docházky je zpoplatněn částkou 300 Kč/den pro mladší děti a částkou 400 Kč/den pro starší děti. Tyto pobyty jsou vyúčtovány zpětně spolu se stravou vždy 1x/4 měsíce

Přerušení docházky:

hradí se 30% z původní měsíční platby a 300 Kč za jeden den docházky
v době přerušení

Oběd:

85,-Kč

svačiny a pitný režim jsou poskytovány zdarma

 

 

 

 

 

 

bottom of page