top of page
CENÍK - DĚTSKÁ SKUPINA

 

Cena docházky do dětské skupiny:

8,00 – 18,00: 300 Kč/den

8,00 – 13,00 nebo 13,00 – 18,00: 200 Kč/den

Celodenní a každodenní docházka: 5 900 Kč/měsíc

- školkovné je paušální platba, kterou je zajištěno místo pro docházku

- školkovné se nevrací, dítě si může nahradit nepřítomnost v jiné dny,            nejpozději do tří měsíců, pokud to dovolí kapacita dětské skupiny

- státní svátky se nenahrazují

Cena zahrnuje:

- program školky

- pracovní pomůcky, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a hračky

- hygienické potřeby (kromě plen a věcí osobní hygieny)

- vybavení a údržbu prostor

- technické, provozní a personální zabezpečení školky

- pojištění

- svačiny a pitný režim

Rezervační kauce:

1.000 Kč - splatná v hotovosti při podpisu smlouvy a odevzdání přihlášky. Kauce se odečítá po nástupu do dětské skupiny z první měsíční platby.
V případě, že docházka není zahájena, kauce se nevrací.

Pobyt mimo otevírací dobu dětské skupiny:

každá započatá hodina: 200 Kč

Přerušení docházky:

hradí se 30% z původní měsíční platby a 200 Kč za jeden půlden docházky
v době přerušení

Oběd:

69,-Kč

 

 

bottom of page