DĚTSKÁ SKUPINA MAYA
Fügnerova 6, Šestajovice, Praha - Východ 
info@mayaskolka.cz
tel.:739944687
  • přijímáme děti od 1 roku do předškoláků
  • cena za jeden den docházky 200,-Kč
  • program a plán výchovy totožný se školičkou v Hloubětíně

 

 

 

Název projektu: Dětská skupina MAYA

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006664

Doba realizace projektu: 1.5.2017 až 30.11.2019

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_16_132 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Šestajovice a jejího okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Šestajovicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz zařízení péče o děti. Vybudováním vznikne dětská skupina o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.